BẢN LỀ CỐI 125

 

Liên hệ

– Áp dụng quy trình quản lý Nhật bản.
– Chất liệu: inox cao cấp
– Kích thước: 125x84x2,8mm
– Mã hàng: VB01B015LS
– Màu: Trắng xước inox

0914578637