Cửa cuốn nhanh PVC tiêu chuẩn

 

Liên hệ

Cửa cuốn nhanh PVC tiêu chuẩn

Phạm vi kích thước: W6000mm * H6000mm

Tốc độ mở: điều chỉnh từ 0,5 – 1,5m/s

Tốc độ đóng: điều chỉnh từ 0,6 – 1,6m/s

0914578637