Motor bánh xe cổng mở Boss

 

Liên hệ

Motor bánh xe tự động mở cổng có thể hoạt động với góc mở lên tới 180 độ; bộ dụng cụ truyền động bánh xe hoàn hảo cho các cánh cổng rộng trên một bề mặt phẳng. Motor có gắn bánh xe chuyển động cung cấp giải pháp cho các cánh cổng mở áp chặt vào tường; cánh cổng yêu cầu góc mở tối đa, cánh cổng to và rộng.

 

0914578637